CIVIL KÖTELEZETTSÉGEK

Május 31. – Éves beszámoló és közhasznúsági melléklet beküldése

A civil szervezetek a 2021. évről szóló beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletet május 31-ig kötelesek elfogadni és megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére.

A beszámolási és letétbehelyezési kötelezettséget minden szervezetnek az OBH által kiadott a szervezet beszámolási módjának megfelelő formanyomtatványon kell teljesíteni:
– Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2021. év – Pk-741
– A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2021. év – PK-742
– A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2021. év- PK-743

A beszámolóhoz beküldendő mellékletek:
– Könyvvizsgálói jelentés
  Amennyiben kötelezett rá a szervezet, a könyvvizsgálói jelentést csatolni kell
– Kiegészítő melléklet
   A 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése szerint 2019. évtől a civil szervezetnek az egyszerűsített éves beszámolójához szükséges a Számviteli tv. szerinti kiegészítő mellékletet is  benyújtania.
– Meghatalmazás
  A beküldő jogosultságának igazolására.
– A Jegyzőkönyv, Jelenléti ív nem részei a beszámolónak, nem szükséges azokat megküldeni a beszámoló mellékleteként!

A dokumentumokat a kitöltött beszámoló nyomtatványhoz pdf formátumban lehet csatolni.
Az egyes csatolmánytípusokból fajtánként egy-egy dokumentum csatolható. Kérjük, hogy a különböző dokumentumokat ne szerkesszék egybe, azokat típusonként csatolják a nyomtatványhoz.
A Könyvvizsgálói jelentés, a Szöveges beszámoló illetve a Kiegészítő melléklet típusú csatolmányokhoz csatolt mellékletek megjelenítésre kerülnek.
Az Országos Bírósági Hivatal a civil szervezetek beszámolóit a bíróságok központi internetes honlapján elérhető közhiteles Civil Szervezetek Névjegyzékében (Névjegyzék) teszi közzé.

Ha a civil szervezet a beszámolóval kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság a civil szervezetet pénzbírsággal sújthatja.
A beszámoló közzététele illeték- és díjmentes.

Május 31. – Társasági adóbevallás vagy az azt helyettesítő nyilatkozat benyújtása

Minden civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozatot (TAONY) benyújtani.
Azon civil szervezetek, akik sem vállalkozási tevékenységet nem folytattak, sem ingatlanhasznosítási, átruházási tevékenységük nem volt az adóévben, jogosultak a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig – tárgyévet követő május 31. – bevallást helyettesítő nyilatkozatot tenni a TAONY nyomtatványon.

Május 31. – SZJA 1% elszámolási kötelezettség

A civil kedvezményezettnek a javára juttatott összeg cél szerinti felhasználásáról vagy esetleges tartalékolásáról a NAV előtt kell számot adnia. A kedvezményezettnek a részére juttatott összeg felhasználására vagy esetleges tartalékolásra vonatkozó adatokat elektronikusan meg kell küldenie a NAV-nak az átutalást követő második év május 31-ig.
2022. május 31-ig kell teljesíteni a 2020-ban átutalt összegről az elszámolási kötelezettséget a 20KOZ jelű nyomtatványon – közleményen –, amely letölthető a NAV honlapjáról.

Június 10. – KSH adatszolgáltatás

A civil és egyéb nonprofit szervezeteknek adatszolgáltatási kötelezettségüket elektronikus úton, a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteniük június 10-éig. Az OSAP 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező. Az elektronikus kérdőív hossza szervezetenként eltérő lehet, mivel bizonyos információkat csak a tagsággal, illetve foglalkoztatottakkal rendelkező szervezetektől kérdeznek meg.

Scroll to Top