Rólunk

A működtető szervezet

a Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány

Az Alapítvány elsődleges céljai: a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, a kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, a célcsoport képviselete, jogvédelme és problémáinak kommunikációja a nyilvánosság felé, szakmai együttműködés és érdekképviselet megvalósítása a hasonló célú társadalmi szervezetekkel. Az Alapítvány kiemelt céljának tekinti a háztartások munkaerő keresletének és kínálatának egymásra találásának elősegítését; a témával kapcsolatos tudományos kutatások megrendelését, kivitelezését; a kutatások eredményeként olyan programok, szolgáltatások kidolgozását és megvalósítását, melyek e cél elérését lehetővé teszik. Az Alapítvány céljai elérésénél különösen az alábbi konkrét tevékenységek gyakorlati megvalósításában, támogatásában érdekelt: otthoni segítség idős- és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek; háztartási alkalmazotti munkák (főzés, mosás, vasalás, takarítás, stb.); gyermekfelügyelet; tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása; a célcsoport szabadidős-, kulturális és sportprogramjainak szervezése; lakóházak őrzése; főzött étel-, vásárolt áruk házhoz szállítása.

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány a célok elérésénél – így az általa nyújtott közhasznú szolgáltatások esetében – azok nyílt igénybevételére, továbbá minél szélesebb társadalmi rétegek és csoportok elérésére törekszik. Az alapítvány elsődleges célcsoportjai a háztartások kereslete esetében mindazon magánszemélyek, akik háztartási alkalmazottakat, kisegítő személyzetet, állandó és alkalmi munkavállalókat kívánnak foglalkoztatni, kínálati oldalon pedig mindazon magánszemélyek, akik ezen felsorolt foglalkoztatások munkavállalói kívánnak lenni.

kézfogás képen

A Civil Közösségi Szolgáltató Központokról

A Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózatát a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter működteti és ellenőrzi.

A pályázati úton elnyert címet olyan civil szervezetek viselhetik, amelyek vállalták, hogy a Civil tv. 52. §-ában és a címpályázati felhívásban meghatározott feladataikat ellenszolgáltatás nélkül nyújtják.
A támogató, szolgáltató hálózat 2012. július 1-jén kezdte meg működését. A Civil Közösségi Szolgáltató Központokat működtető civil szervezetek minden megyében és a fővárosban kialakították irodáikat és várják a tanácsra, segítségre szoruló, vagy informálódni vágyó civil szervezetek képviselőit, munkatársait.

A Civil Központok feladatát képezi többek között a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése.

 

A Civil Közösségi Szolgáltató Központok által nyújtott főbb szolgáltatások a következők:

segítséget nyújtanak

a civil szervezetek számára az adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez;

tájékoztatást nyújtanak

támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról;

gyakorlati segítséget kínálnak és egyénre szabott tanácsadást végeznek

civil szervezetek számára (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén);

elősegítik

a kommunikációt és ösztönzik az együttműködést a szektoron belül, és a szektorok között egyaránt.

Scroll to Top