Mintegy száz diák idézte fel a sárkányok eregetésével Petőfi emlékét Salgótarjánban

Évekkel ezelőtt a zene, az opera szeretete hozta együvé azokat a lokálpatrióta – élükön dr. Sándor Ottóval és Dupák Sándornével – érzelmű embereket, akik következetesen és igencsak aktívan tevékenykednek a Nógrád múltjához szorosan köthető értékek feltárásán, bemutatásán.

Fotó: nool.hu

Ezen aktivitásukat egy ideje az általuk alapított Hagyományőrző Civil Társaság tagjaiként fejtik ki. Ebbéli minőségükben számos közelmúltbéli akció is kötődik a nevükhöz. Ilyen a Petőfi 200 bicentenáriumhoz való kapcsolódás, amelynek szép példája volt a közelmúltban Petőfi Sándor erdélyi  – az egykori székelykeresztúri Gyárfás család kertjében állt – körtefájáról származó hajtás elültetése Somoskőn, ahol – mint közismert – a költő is megfordult országjárása során.

Ugyancsak az országot megmozgató kultikus események sorába illeszkedik az a – Sándor Ottó ötletére – Salgótarján általános iskolai tanulói között  meghirdetett sárkánykészítő- és immár megvalósult röptető verseny. A kiírás szerint Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeményének főhőseit – Iluskát, a gonosz mostohát, Kukorica Jancsit és más motívumot) – kellett rárajzolni, ráfesteni  egy-egy saját készítésű sárkányra. A  tanulók és a tanárok körében sikeresnek bizonyult a kezdeményezés és a minap – többszöri halasztás után – megfelelő időjárási viszonyok között a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó Baglyaskő-Vár Természetvédelmi Látogatóközpont területén megtörtént a sárkányok bemutatása és röptetése is. 

Csaknem száz diák eregette a sárkányokat

A jól kiválasztott helyszínt csaknem  száz általános iskolai tanuló  –  kiegészülve tanárokkal, szervezőkkel, érdeklődőkkel  – népesítette be. Átlagosan 8-10 főből álló hat iskolai csapat – Arany, Beszterce, Gagarin, Kodály, Petőfi és a kollégium – jelent meg. A versenyzőket és kísérőiket az összevont intézmény igazgatója, Tőzsér Katalin köszöntötte, majd  megkezdte munkáját a bírálóbizottság. Véleményük szerint a legjobban sikerült sárkányt három iskola egy-egy tanulója készítette: jelesül Bíró Dorina a Kodályból, Oláh Csaba a Petőfiből és Treso Maya a székhelyintézményből, azaz a Gagarinból. Ezt  követően a várhoz vezető  emelkedőről megindultak lefelé a versenyzők, természetesen a sárkányokkal felszerelkezve. A röptetési verseny érdekesen alakult, hiszen csak a személyek azonosításakor derült ki, hogy a legügyesebb négy tanuló egy iskola, a Beszterce ugyanazon osztályból került ki: ugyanis Bulik Katrina, Kadlót Ákos, Ternyik Keve és Vanó Szíra egyaránt ötödikes. A jól sikerült rendezvény arra sarkallja a kezdeményezőket, hogy a jövőben is legyen efféle verseny, azaz váljék hagyománnyá.

Támogatták a sikert

A diákok ajándékai és a sárkánykészítéshez használt anyagok megvásárlása is a támogatóknak volt köszönhető. A Gyermekekért Baráti Kör, az  öregdiákok egyesülete és a rákellenes liga a szervezet nevében, a Salgótarjáni Erdély  Kör és a tájak, korok múzeumok egyesület tagjai magánemberként járultak hozzá a költségekhez.

https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2023/05/mintegy-szaz-diak-idezte-fel-a-sarkanyok-eregetesevel-petofi-emleket-salgotarjanban-fotok-video

Scroll to Top