Tematikus együttműködés erősítése – Pályázat

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” című (EFOP-1.12.1-17 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft.

Az egyes tevékenységcsoport választásakor a minimum és maximum pályázható összegek az alábbiak:

 • az 1. 3. 5. tevékenységcsoportra minimum 300 000 000 Ft, legfeljebb 1 000 000 000 Ft
 • a 4. tevékenységcsoportra minimum 300 000 000 Ft, legfeljebb 660 000 000 Ft
 • a 2. tevékenységcsoportra legfeljebb 440 000 000 Ft

támogatás igényelhető.

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az egészségügyi, kulturális, szociális és társadalmi felzárkózási valamint ifjúsági és családügyi területen működő alábbi szervezetek konzorciumai.

Konzorciumvezető köre jogi forma szerint:

 • GFO 312 – központi költségvetési szer
 • GFO 551 – bevett egyház
 • GFO 552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • GFO 555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • GFO 559 – egyházi szervezet
 • GFO 569 – egyéb alapítvány
 • GFO 529 – egyéb egyesület

Konzorciumi partnerek köre jogi forma szerint:

 • GFO 312 – központi költségvetési szerv
 • GFO 551 – bevett egyház
 • GFO 552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • GFO 555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • GFO 559 – egyházi szervezet
 • GFO 569 – egyéb alapítvány
 • GFO 529 – egyéb egyesület
 • GFO 572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A választott kötelezően megvalósítandó tevékenységnek a támogatást igénylő és/vagy konzorciumi tag szervezetek létesítő okiratában szereplő ellátott tevékenységgel összhangban kell lennie. Egyházak esetén a választott kötelezően megvalósítandó tevékenységeknek a 2011. évi CCVI. törvény által felsorolt feladatokkal szükséges összhangban lennie.

Jelen felhívás keretében kizárólag konzorciumok nyújthatnak be támogatási kérelmet. A konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több mint három, minden konzorciumban legalább egy, a fenti feltételeknek megfelelő központi költségvetési szerv részvétele kötelező.

A konzorciumi partnerek legalább egyikének dokumentáltan tapasztalattal kell rendelkeznie a választott tevékenységcsoporthoz kapcsolódó, határon átnyúló szakmai tevékenységgel kapcsolatban.

Főkedvezményezettként egy szervezet jelen Felhívás keretében legfeljebb egy támogatási kérelemben vehet részt.

Konzorciumi tagként (nem konzorciumvezetőként) egy szervezet jelen Felhívás keretében legfeljebb egy támogatási kérelemben vehet részt.

Jelen felhívásra nem nyújtható be támogatási kérelem sem konzorciumvezetőként, sem konzorciumi tagként, amennyiben a támogatást igénylő az EFOP-5.2.2-17 felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.

Az egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör nem releváns.

A támogatási kérelmek benyújtására a felhívás megjelenését követő 2017. július 31. napjától 2018. január 2. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 1. szakasz: 2017. július 31 – 2017. augusztus 10.
 2. szakasz: 2017. augusztus 17 – 2017. augusztus 31.

III. szakasz: 2017. szeptember 7 – 2017. szeptember 18.

 1. szakasz: 2017. szeptember 22 – 2017. október 19.
 2. szakasz: 2017. október 26 – 2017. november 27.
 3. szakasz: 2017. december 1 – 2018. január 2.

Kapcsolódó pályázatok

EFOP-1.12.1-17 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival (https://www.palyazat.gov.hu/efop-1121-17-tematikus-egyttmkds-erstse-az-ifjsggy-egszsggy-kzssgfejleszts-s-trsadalmi-felzrkzs-tern-a-krpt-medence-szomszdos-orszgaival)

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Scroll to Top