Czinka Panna tanodái

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület 2016. október 15-én egy olyan Európai Uniós projekt megvalósításába kezdett, amely során Mohorától Jánossomorjáig több mint fél tucat településen olyan komplex szolgáltatásokat nyújtó tanodát hoz létre és működtet, amely főként hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújt segítséget az oktatási felzárkózáshoz, ezáltal az integráció első lépcsőjének megtételéhez.

A Tanoda fő célja, hogy hozzájáruljon az iskolai sikerek eléréséhez, differenciált fejlesztés megvalósítása által csökkentse a szociális hátrányokat, ezzel párhuzamosan erősítse a tanodás diákok identitását, fejlessze személyiségüket.

A Tanoda programba helyszínenként 20-35 gyermek került bevonásra, javarészt hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók, a kiválasztáskor kiemelt célcsoportként kezelve a roma származású fiatalokat.

A gyermekközpontú megközelítés, a barátságos, nyitott, családias légkör, a kiscsoportos és egyéni fejlesztés mind-mind a fenti célokat szolgálják. A tanodák heti 20 órában működnek, ebben az időkeretben valósulnak meg a tantárgyakhoz kötődő tevékenységek, valamint a klubok, játékos fejlesztőórák és az egyéb foglalkozások.

A tantárgyi kompetenciák fejlesztésén túl a projekt szerves részét képezi a különféle szabadidős programok nyújtása is, melyek szintén hozzájárulnak a megfogalmazott célok megvalósításához, valamint a tanodások közösségi tapasztalatszerzéséhez.

A projektről bővebb információ a http://www.czinkapanna.hu/ honlapon, valamint az Egyesület közösségi oldalán található.

Forrás: Panna Roma Kulturális Egyesület

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Scroll to Top