Erasmus+ felnőttoktatási munkatársak mobilitása

Az Erasmus+ pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

A pályázásra jogosultak köre

A pályázásra kizárólag intézmények jogosultak:

 • bármely, a felnőttoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet
 • bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény

Például:

 • a felnőttoktatás területén oktatási és képzési szolgáltatást nyújtó intézmények és szervezetek: iskolák, intézmények, központok;
 • speciális igényű felnőtt tanulókkal foglalkozó intézmények;
 • felsőoktatási intézmények, melyek tanulási lehetőséget biztosítanak felnőtt tanulók számára (harmadik kor egyeteme vagy nyelvi tanszékek, akik nem csak a hallgatóknak nyújtanak nyelvi képzést, andragógiai és más felnőttoktatási módszereket is oktató egyetemek);
 • köz- vagy magánkézben lévő, kis-, közép- vagy nagyvállalkozások, beleértve a szociális vállalkozásokat is;
 • szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat és egyéb szakmai szervezeteket is;
 • helyi, regionális és nemzeti szintű közintézmények;
 • kutatóintézetek, amennyiben a felnőttoktatási módszereket tanulmányozzák, azok kifejlesztéséhez, vagy adaptációjához járulnak hozzá;
 • alapítványok;
 • nonprofit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati szervezetek;
 • kulturális szervezetek, könyvtárak, múzeumok;
 • népfőiskolák és közművelődési intézmények;
 • orientációs, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek.

Résztvevők köre

Bármely, a felnőttoktatás területén működő intézményben / szervezetben dolgozó személy.

Támogatható tevékenységek

Oktatási/képzési tevékenység, amely keretében felnőttoktatással foglalkozó intézmények / szervezetek munkatársai végeznek oktatási / képzési tevékenységet a külföldi partnerintézményben.

Munkatársak képzése, amely a felnőttoktatással foglalkozó munkatársak szakmai fejlődését szolgálja a következő lehetőségeken keresztül:

 • külföldi szervezett kurzusokon vagy tréning alkalmakon való részvétel
 • egy külföldi felnőttoktatási területen működő intézménynél / szervezetnél végzett job-shadowing / tanulmányút

A projekt futamideje: 1-től 2 évig

A gyakorlat időtartama 2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

 • A mobilitási projektben minimum két (egy küldő és egy fogadó), különböző országból származó intézmény megléte. A pályázat benyújtásakor kizárólag a küldő szervezet megadása szükséges
 • Konzorciumi pályázatok esetén minimum 3, a küldő országban bejegyzett, felnőttoktatás területén működő intézmény megléte. A pályázat benyújtásakor az összes konzorciumi tagot meg kell nevezni.
 • Egy adott, a felnőttoktatás területén működő intézmény vagy nemzeti konzorcium egy pályázati körben csak egy mobilitási pályázatot nyújthat be, mely egyben tartalmazhatja a munkatársak számára megpályázott különböző típusú mobilitási tevékenységeket. Ugyanakkor egy adott, a felnőttoktatás területén működő intézmény tagja, illetve koordinátora lehet több különböző konzorciumnak is.

Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

 • Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
 • Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
 • Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
 • Az oktatás és képzés illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.

Továbbá

 • A felnőttoktatásban azon projektek kerülnek előtérbe, amelyek az alacsony készségszintű / iskolázottságú (low-skilled) felnőttek számát igyekeznek csökkenteni többek között képzés, egész életen át tartó tanulási lehetőségekről való tájékoztatás (pl: nem formális és informális tanulás elismerése, orientációs / tanácsadási tevékenység), illetve egyéneknek személyre szabott képzési lehetőség biztosítása révén.

A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Utazási támogatás: utazási távolság alapján résztvevőként számolva
 • Megélhetési költség: a kiutazás időtartama és a célország alapján résztvevőnként számolva
 • Szervezési támogatás:

100 főig: 350 EUR / résztvevő

100 fő fölött: 200 EUR / további résztvevő

 • Kurzusdíj: 70 EUR / résztvevő / nap, legfeljebb 700 EUR / résztvevő
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva

A pályázás menete

A pályázás menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be, egyének közvetlenül nem.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

 • Előzetes regisztráció az Európai Bizottság portálján – amennyiben ezt korábban nem tette meg a szervezet
 • Részvételi kritériumok ellenőrzése
 • E-űrlap kitöltése és online benyújtása

Pályázati határidő: 2017. február 2., déli 12:00

Munkatársunk, aki a pályázattípussal foglalkozik

Fekete Éva

e-mail: eva.fekete@tpf.hu

telefon: 06-1/237-1300 145-ös mellék

Forrás: tka.hu

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Scroll to Top