Félezernél is több kiállítást rendezett a salgótarjáni fotóklub

A Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület hosszú éveken át a házigazda intézményben, a József Attila Művelődési Központ üvegcsarnokában szokta volt tartani az éves munkát értékelő és a következő idöszak teendőit megfogalmazó közgyűlését.

Fotó: nool.hu

Ez a gyakorlat az utóbbi esztendőkben megváltozott és az összejövetel színhelye a városközponttól jóval messzebbre, szép természeti környezetbe, konkrétan a salgóbányai Geocsodák Házába került. Abba az épületbe, ahol a salgói gyökerű Zenthe Ferenc színművész és Komlóssy Erzsébet operaénekes emlékét is őrzik.

Így történt ez a minap is, amikor a fotóklub egyesület – lévén határozatképes – visszatekintett a 2022-es esztendőre és körvonalazta a rájuk váró kihívásokat. Mindkét beszámolót Homoga József egyesületi elnök tette meg. Mondandója elhangzása előtt a rendes és pártoló tagok, valamint a meghívottak fejet hajtottak azok emléke előtt, akik már nem lehetnek közöttük. 

Nógrád egyetlen fotógalériája akár rekorder is lehet

Elsőként a kiállításokról esett szó, amely területen a klub akár már Guinness-rekorder is lehetne. Ugyanis csak tavaly a művelődéi központban működő fotógalériában tíz kiállítást rendeztek s a köztük volt az 52. Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle is, amely az igencsak tekintélyt parancsoló 530-as sorszámot viselte az 1964-ben alakult klub története során. Az is megemlíttetett, hogy Salgótarján várossá nyilvánítása 100. évfordulója tiszteletére két tárlatot is tartottak: az egyiknek a 100 éve város Salgótarján volt a témája, a másik az Előtér Galériában és a klubhelyiségben a Salgótarján szobrairól készült legsikeresebb felvételeket volt hivatott a közönség elé tárni.

A fotográfia napjára mindig kiemelten készül a tagság 

Az egyik kiemelt kiállítás, a magyar fotográfia napi – augusztus 25-i – volt, annál is inkább, mert a Petőfi 200 a költő születésének bicentenáriuma hívott életre. Voltak pályázati, tematikus kiállítások – például a vizek világáról – rendeztek több egyéni – Földi Tímea esetében első – kiállítást és olyant is, amelyet négyen – Csomor Imre, Simon Péter, Somodi György és Varga László – is jegyeztek. Ondrej Kamensky személyében ezúttal is volt határon túli, losonci kiállító. Sikeresnek bizonyult az az új kezdeményezés, amely az úgynevezett facebook-os fotósok munkáiból rendezett meghívásos, díjazással járó kiállítást. Nemcsak színesítették, de gazdagították is a programot a heti klubnapokon tartott dia- és videofilm-vetítések, digitális bemutatók, előadások. 

A szakmai progamok között volt képbírálat, tanácsadás, fotótúra és a szlovákiai rózsahegyi fotóklub által szervezett nemzetközi fotótábor is. A közgyűlésen értelemszerűen említést nyertek mindazok, akik valamilyen fórumon, rendezvényen díjat kaptak, elismerésben részesültek, annál is inkább, mert ezen eredmények alapján lehetett megállapítani az úgynevezett pontszerző verseny sorrendjét.

Gazdag a programjuk, pályázatokon is részt vesz a tagság

Homoga József köszönetet mondott mindazon szerveknek, szervezeteknek, intézményeknek, magánszemélyeknek, akik munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a fotóklub tevékenysége 2022-ben is sikeresként legyen megítélhető. A pénzügyi beszámolót követően került sor a 2023-as esztendő terveinek felvázolására. Ezek között szerepeltek már megvalósult kiállítások – így dr. Gaál Zoltán, vagy Preisler Zsolt esetében – is. Természetesen részt kívánnak venni az 53. Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemlén Egerben illetve készülnek a MAFOSZ Szalonra, a Magyar Fotográfia Napja méltó megünneplésére és Összetartozás címmel hirdetnek fotópályázatot is. Tagtoborzással szeretnék elérni, hogy a jövő érdekében fiatal fotósok minél nagyobb számban csatlakozzanak az egyesület munkájához.

Kedves szokás, hogy ilyen alkalmakkor köszöntik mindazokat, akinek a születésnapjuk ötös számmal vagy nullával végződik. Az évben ez 19 főt érintett. A minden kritériumnak megfelelő jelölt híján az idén nem adták át az úgynevezett életmű-díjat.

A pontszerző verseny eredménye
A vezetés részéről Bővíz Sándorné ismertette a pontszerző verseny végső sorrendjét. A különböző megmérettetéseken szerzett pontok alapján a harmadik helyen végzett Hizsnyai Sándor, második lett Gecse Lászlóné, az első helyre viszont az elmúlt évben elért eredményei alapján Homoga József került. Így egy esztendőre az egyesület elnöke birtokába került a Brunczel Tibor-vándordíj, amelyet a salgótarjáni fotótörténet egyik ikonikus alakjáról, az egyesület egyik alapító tagjáról neveztek el.

https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2023/05/felezernel-is-tobb-kiallitast-rendezett-a-salgotarjani-fotoklub

Scroll to Top