Aktívnak bizonyultak a salgótarjáni múzeumbarátok

Ezekben a hetekben, napokban tartották, tartják a különböző civil szervezetek – egyesületek, társaságok – úgymond éves közgyűlésüket, amely keretében a vezetőségek összegzik és a tagság elé terjesztik az előző időszakban végzett tevékenységük rezüméjét és megfogalmazzák a következő időszak teendőit. Így tett a minap a Dornyay Béla Múzeum több évtizede működő, főként idős, lokálpatrióta érzelmű embereket tömörítő baráti köre is.

Fotó: nool.hu

A határozatképességet biztosító megjelenteket dr. Fodor Miklós, az intézmény igazgatóhelyettese, a kör titkára köszöntötte és fogadtatta el a napirendet, amely keretében Bódi Györgyné elnök tartotta meg a két – tartalmi és pénzügyi – beszámolót. Bár az 1922-es év nagyjában-egészében már mentes volt a közvetlen covid-veszélytől, a háború miatt bekövetkezett szükségszerű energiatakarékossági intézkedések újabb hátráltató tényezőknek bizonyultak. 

Megemlékeztek a város századik születésnapjáról is

Ennek ellenére figyelemre érdemes programot sikerült megvalósítaniuk. Tartottak néhány úgynevezett kiemelt rendezvényt. Ezek közé tartozott – többek között – a várossá nyilvánítás tavaly ünnepelt centenáriuma tiszteletére 100 év – 100 műtárgy címmel rendezett időszaki kiállítás tárlatvezetéses bemutatója. Dr. Shah Gabriella műtörténész igazgató Benczur Gyula festőművész műveivel ismertette meg az érdeklődőket. Dupák Gáborné – aki nem mellesleg a Közgés Öregdiákok Egyesületének vezetője is – mutatta be a városháza előtti pantheonban látható szobrok alkotóit és az ábrázolt személyek elismerésre érdemes munkásságát. 

Előadások hangzottak el a város életében jelentős szerepet betöltő személyekről

Vonzónak bizonyult az egykoron Újtelepnek nevezett városrész állami és magánépületei közötti séta, amely azonban a kedvezőtlen időjárás miatt csak virtuálisan valósult meg a József Attila Művelődési Központban. Elhangzott több előadás is a város kiemelkedő személyiségeiről, köztük dr. Förster Kálmánról, az első polgármesterről, a múzeum névadójáról, dr. Dornyay Béla természet -és társadalomtudósról, Gaál István filmművészről, a Liptay családról, Balázs János szobrászművész költőről, Kacsicsok nemzetségéről. Ez utóbbi programot természetesen más közösségek számára is nyitottak voltak.

Gazdag programmal készülnek az év hátralévő részére is

Már az idei naptári évre tevődött át az egykori bányatelepen működő Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület által kiadott Baglyasalja múltja és jelene című könyv az elnök és az egyik szerző, Báti Jánosné általi bemutatója. A további tervek ugyancsak figyelemre érdemesek. Ezek közé tartozik például Salgótarján vásártéri építészetének jellemzése, vagy az immár 101 éve Zagyvapálfalván született, s értelemszerűen ide kötődő Bódi József operaénekesről való megemlékezés – éppen Bódi Györgyné részéről – is. A közgyűlésen szó esett a Petőfi 200 évfordulós rendezvényekhez való kapcsolódás lehetőségeiről is. A kollektíva egyhangúan fogadta el az egyszerűsített pénzügyi beszámolót is.

https://www.nool.hu/helyi-kultura/2023/05/aktivnak-bizonyultak-a-salgotarjani-muzeumbaratok

Scroll to Top