Pro Filii Alapítvány pályázata

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Pályázati ciklus: 2022. év
A pályázat célja:
A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek


– hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,
– segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,
– emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.
Az elbírálás során előny, ha a pályázati program célcsoportja egészségügyi, szociális vagy más okból hátrányos helyzetű gyermek(ek), a program közvetlen elérése minél szélesebb körű, illetve hatása mélyebb.
Pályázati díj: nincs.

Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be
– a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették,
– illetve nagykorú, magyar állampolgárságú magánszemélyek, akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

A pályázaton nem vehetnek részt:
– bírósági nyilvántartásba nem vett vagy nem működő szervezetek,
– politikai pártok és általuk alapított szervezetek,
– szakszervezetek,
– közjogi, kormányzati jogi személyek (az államigazgatás szervezetei); állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek és intézményeik, köztestületek, közalapítványok,
– kórházak és rendelőintézetek,
– profitorientált szervezetek, a nonprofit közhasznú társaságok kivételével a gazdasági társaságok,
– egyéni vállalkozók,
– nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház, bevett egyház,
– szociális szövetkezet,
– azok a pályázók, akik az Alapítványtól a korábban elnyert támogatás felhasználásáról nem számoltak be.

Pályázati előírások
A pályázat megvalósításának időtartama: A támogatási szerződés megkötését követő 1 naptári év.

A támogatás jellege: A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely beszámoló-köteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges. A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződés köt.

Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege:
1. minimum 100 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft (pályázatonként)

2. A Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson.
Egyéb szabályok: Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a „nem megpályázható költségek” körébe.
Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek és az Alapítvány célkitűzéseinek.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Hosszabb távú program külön-külön meghatározott szakaszainak támogatása – megismételt pályázatok alapján – lehetséges, de valamely szakasz, fázis támogatása önmagában további támogatásra nem jogosít.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az elutasított pályázattal újra pályázni nincs lehetőség, ugyanakkor eltérő tárgyú/célú pályázat benyújtására sor kerülhet.

Nem megpályázható költségek: jelen kiírás keretében az alábbi költségek nem pályázhatók, illetve ezen költségek nem számolhatók el:
– munkabér és járulékai,
– közüzemi díjak,
– szervezeti- és egyéb tagsági díjak,
– bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztésének költsége,
– bírságok, kötbér, adók, perköltség, hatósági díj.
A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása sem támogatható.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:
1. negyedév: január 01.-március 15.
2. negyedév: április 01.-június 15.
3. negyedév: július 01.-szeptember 15.
4. negyedév: október 01.-december 15.
A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani.

Benyújtandó dokumentumok:
– létesítő okirat
– a pályázati jogosultságot és a pályázat tartalmát alátámasztó dokumentumok,
– köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás.

Pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásáról a Bírálóbizottság javaslatai alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A kiírás kritériumainak nem megfelelő pályázat érvénytelennek tekintendő és elutasításra kerül. A Bírálóbizottság értékeli a pályázatokban szereplő tevékenység jelentőségét, a rászorultsági elv érvényesülését, indokoltságát, a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, és vizsgálja, hogy a pályázati program megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel, az megalapozott, indokolt és reális célkitűzéseket tartalmaz-e. A Bírálóbizottság javaslatai alapján az Alapítvány Kuratóriuma minden negyedév végéig dönt a támogatott szervezetekről és/vagy magánszemélyekről.

A pályázók értesítése: A Kuratórium döntéséről minden pályázó írásban (e-mailben) értesítést kap. Az Alapítvány Kuratóriuma a döntését nem indokolja, az ellen fellebbezésnek nincs helye. A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően az Alapítvány e-mailben értesíti a további teendőikről.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítására nyertes pályázó és az Alapítvány közötti támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.
További információk:
info@profilii.hu
http://profilii.hu/palyazati-kiiras/

https://pafi.hu/palyazat/pro-filii-alapitvany-palyazata

Scroll to Top