Támogatás – társadalmi kohézió – közösségfejlesztés

támogatás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című (EFOP-1.3.7-17) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 milliárd forint.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. csoport
 2. évi CCVI. törvény besorolása alapján:
 • Bevett egyház (GFO kód: 551)
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552)
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO kód: 555)
 • Egyházi szervezet (GFO kód: 559)

2.csoport

 • Egyéb szövetség (GFO kód: 517)
 • Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525)
 • Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528)
 • Egyéb egyesület (GFO kód: 529)
 • Közalapítvány (GFO: 561)
 • Közalapítvány Önálló intézménye (GFO: 562)
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO: 563)
 • Egyéb alapítvány (GFO kód: 569)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO: 599)

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumban kötelező legalább egy-egy szervezetnek az 1. és a 2. csoportból is részt vennie.

További feltételek a támogatást igénylőkkel kapcsolatban:

 • Az 1. csoportba tartozó szervezetek csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, amennyiben rendelkeznek egyházfőhatósági igazolással vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással (GFO 551, 552, 555, illetve 559 gazdálkodási formakódú szervezetek).
 • A konzorciumi tagok száma nem haladhatja meg a 3-at.
 • Egy szervezet egy támogatási kérelem benyújtására jogosult konzorciumvezetőként.
 • konzorcium vezetője bármelyik csoportba tartozó szervezet lehet.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. év január hó 2. napig van lehetőség.

További részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/efop-137-17-a-trsadalmi-kohzi-erstse-az-egyhzak-s-civil-szervezetek-kzssgfejleszt-tevkenysgnek-bvtsvel

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Scroll to Top