Békeének-lánc

Közösségünk támogatólag csatlakozik a 2023. április 2-ára, Virágvasárnapra meghirdetett
„BÉKEÉNEK-LÁNC”
elnevezésű kezdeményezéshez
Tisztelettel és szeretettel ajánljuk figyelmükbe, hogy Virágvasárnap énekeljék el az Adj békét a mi időnkben kezdetű éneket, vagy bármely más, a békéért Istenhez fohászkodó éneket, dalt (pl. Szent Ferenc béke-himnuszát),

ezzel kérve a történelem Urát, hogy kegyelmes szeretetével vessen véget a szomszédságunkban dúló háborúnak.
Bizalommal kérjük, hogy az éneklésről készítsenek felvételt és juttassák el hozzánk.
A videokat Központunk online felületein közzé tesszük!

A kezdeményezés eredete: (pdf)

Eddig javasolt énekek:

Adj békét a mi időnkben: RÉ 298 / EÉ 291

Szent Ferenc békehimnusza: (jpg)

Dvořák „Újvilág” szimfónia – Égi szent béke jöjj! (kórus kotta) / (teljes kotta)

| csecsy.hu

https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=510

Scroll to Top