Kísérleti projekt indult a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci integrálására

“Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerőpiaci integrálása” címmel valósítja meg kísérleti projektjét a Szív a Szívért Alapítvány és szlovák partnerszervezete. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásával számos, a határon átnyúló térség gazdaságát közvetetten vagy közvetlenül érintő területen zajlik az “R2-M3 – Munkára készen” elnevezésű projekt, ezen belül végzi tevékenységét a két civil szervezet is.

Fotó: 3100.hu

A szlovák-magyar határrégió közös területi kihívása erőteljes hatást gyakorol mindkét ország állampolgáraira, intézményeire és gazdaságára egyaránt. A határrégióban jellemző a tartós munkanélküliség, ugyanakkor a térségben megjelent a munkaerőhiány is. A rendelkezésre álló munkaerő-kínálat felkészültsége gyakran nem találkozik a munkáltatói elvárásokkal. Többek között ennek a következménye, hogy a térség nem képes bevonzani a befektetőket, akiknél elsődleges szempont a felkészült munkavállaló rendelkezésre állása.

Számtalan aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz áll rendelkezésre a határrégió munkaügyi szervei részére, de ezek az eszközök nem mindig hatékonyak a hátrányos helyzetű munkanélküliek esetében. A befektetőket nem vonzzák, hanem inkább távol tartják a határtérségben rendelkezésre álló, aktív korú, a munkavállalásra azonban nem megfelelően felkészült, a munkaerőpiacon való tartós bennmaradáshoz szükséges kulcskompetenciákkal nem rendelkező munkanélküli emberek.Amennyiben a határrégió szabad munkaerő-kínálatának minőségén nem változtat, lehetősége sem lesz a gazdasági felemelkedésre, így elesik a határ kínálta, hazai és nemzetközi befektetői lehetőségektől is. Jelenleg még nem áll rendelkezésre olyan célcsoport-specifikus módszer, ami tartós munkaerőpiaci jelenlétre tenné alkalmassá a munkát kereső embereket.

A magyar partner sokéves, bevált tapasztalataira alapozva a fejlesztési tevékenységek, fejlesztő foglalkozások kivitelezésére olyan jó gyakorlatokat, jól bejáratott módszereket hozott létre, amely a munkanélküli személyeket tartósan visszavezeti a munkaerőpiacra. A projektcélok megvalósításának eszköze tehát egy olyan személyre szabott fejlesztő felkészítés, amely erősíti a résztvevők önbecsülését, önismeretét, kommunikációs készségeit, kialakítja megfelelő konfliktuskezelési stratégiáit, fejleszti problémamegoldó- és stresszkezelő képességeit, valamint megtanítja számukra a hatékony időgazdálkodást.

A Szív a Szívért Alapítvány, mint főpályázó a következők szerint kívánja átadni ezt a gyakorlatorientált módszert: felkészít 5 fő szlovákiai szakembert a projektpartner, a PRACOV n.o. civil szervezetnél, ennek érdekében egy magyarországi, 8 fős pilot csoporton keresztül kívánja bemutatja az elméletet, illetve a gyakorlati módszereket. Ezt követően a partnerek a célcsoporttal kapcsolatos eddigi tapasztalataik, tudásuk alapján közösen fejlesztik tovább a módszert.

A szlovák határrégióban összesen 40 főt készítenek fel – csoportonként 10 fővel, összesen 4 csoportban – a közösen meghatározott célcsoportok, az alacsony foglalkoztatási esélyekkel rendelkező és a lakhatásukban is veszélyeztetett munkanélküliek közül.

https://3100.hu/kiserleti-projekt-indult-a-hatranyos-helyzetuek-munkaeropiaci-integralasara/

Scroll to Top